Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Biřička je opět čistá

06.10.2020

Biřička je rybník o rozloze 7,9 ha nacházející se na jižním okraji Hradce Králové. Jedná se o první z kaskády rybníků Biřička–Cikán–Datlík–Roudnička. Leží na toku stejnojmenného potoka, který se dříve nazýval Černý potok. Rybník je vhodný ke koupání a zejména v létě se jedná o oblíbenou rekreační lokalitu. Letos se již po patnácté sešli dobrovolníci, aby po letní sezoně areál kolem rybníka vyčistili.  více …


Krkonoše s dětmi

30.09.2020

Informační brožura „Krkonoše s dětmi“ obsahuje patnáct tipů pro menší i větší výletníky, včetně dobrých a užitečných rad např. s parkováním či občerstvením na trase. Informační brožuru získáte zdarma v informačních centrech Krkonoš.více …


Brigáda v ptačí rezervaci

27.07.2020

Soukromý Ptačí park Josefovské louky vznikl v roce 2006 poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí stovek jednotlivých dárců vykupuje a buduje na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých. více …


Krkonoše jsou opět čisté

02.07.2020

Krkonoše jsou turisty velmi vyhledávanou lokalitou. Negativními dopady turistické oblíbenosti je však množství odpadků, které po sobě turisté v parku zanechávají. Těch nevhodně se chovajících výletníků není sice mnoho, ale při představě, jak dlouho odhozené odpadky v přírodě přežívají, je obava o krkonošskou přírodu rozhodně na místě. Každoročně se zde proto konají sběračské akce, aby následky chování neslušných turistů a návštěvníků Krkonoš napravily.  více …


Čertova zahrádka - botanická perla Krkonoš

11.06.2020

Čertova zahrádka se nazývá skalnatá rokle na východním svahu Studniční hory, která představuje jednu z nejcennějších krkonošských botanických lokalit. Dolní část pak končí na dně Obřího dolu. Jedná se o jediné místo v Krkonoších, kde roste chráněný koniklec jarní a kopyšník tmavý. Dále zde roste např. lilie zlatohlávek, náprstník velkokvětý či kriticky ohrožená kapradina jinořadec kadeřavý. Letos proběhl odborný monitoring této lokality, jehož výsledky jsou více než uspokojivé.  více …


Záchrana obojživelníků v Krkonoších

05.05.2020

Lom Strážné je přírodní památkou, nacházející se poblíž obce Strážné v Krkonoších. Předmětem ochrany lomu jsou jak geologické fenomény, tak výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. A právě živočichové zde žijící, především čolci horští a skokani hnědí, byli letos díky suchu ve vážném ohrožení. S jejich záchranou pomohli i hasiči.  více …


Reklama:

Důležité odkazy: