Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Z Královéhradeckého kraje

Bývalé hradecké sádky nahradí tůň

21.4.2021 | Královehradecký kraj

sádky

Nevyužívané rybí sádky v přírodní památce Roudnička a Datlík v Hradci Králové nahradí vodní tůň. Na odstranění několika malých betonových nádrží a jejich nahrazení přírodě blízkým prostředím, přispěje Královéhradecký kraj. více …


Nové Město nad Metují sází nové stromy

30.11.2020 | Nové Město nad Metují

Ani Nové Město nad Metují nezůstalo pozadu a zapojilo se do výzvy Státního fondu životního prostředí. Jeho cílem je v letošním roce rozšířit zeleň ve městech a na veřejných prostranstvích vysázet listnaté stromy.

 

 

  více …


Dvůr Králové nad Labem zahájil výsadbu zeleně

24.11.2020 | Dvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad Labem

Jako každý rok se i letos připravuje Dvůr Králové nad Labem na pravidelnou podzimní výsadbu zeleně. Ta začne už v následujících dnech a oživí plochy po celém městě. 

 

 

 

  více …


Trutnov zahájil výsadbu stromů

18.11.2020 | TrutnovTrutnov

Město Trutnov ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy začalo s obnovou stromořadí ve volné přírodě. Výrazně tím přispívá ke znovuoživení zanikajících mezí a zmírnění dopadu klimatických změn. 

 

 

  více …


Hořice lákají děti na Chlumíčkovu stezku

12.11.2020 | Hořice

Chlumíčkova naučná stezka v Hořicích má nově další čtyří zastávky pro děti. Trasa vedoucí od lomu až k dachovskému koupališti zpříjemní procházku a díky informačním cedulím bude také edukativní. 

 

 

  více …


Biřička je opět čistá

6.10.2020 | město Hradec Králové

Biřička je rybník o rozloze 7,9 ha nacházející se na jižním okraji Hradce Králové. Jedná se o první z kaskády rybníků Biřička–Cikán–Datlík–Roudnička. Leží na toku stejnojmenného potoka, který se dříve nazýval Černý potok. Rybník je vhodný ke koupání a zejména v létě se jedná o oblíbenou rekreační lokalitu. Letos se již po patnácté sešli dobrovolníci, aby po letní sezoně areál kolem rybníka vyčistili.  více …


Krkonoše s dětmi

30.9.2020 | Krkonoše.eu

Informační brožura „Krkonoše s dětmi“ obsahuje patnáct tipů pro menší i větší výletníky, včetně dobrých a užitečných rad např. s parkováním či občerstvením na trase. Informační brožuru získáte zdarma v informačních centrech Krkonoš. 

více …

Brigáda v ptačí rezervaci

27.7.2020 | Český rozhlas Hradec Králové

Soukromý Ptačí park Josefovské louky vznikl v roce 2006 poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí stovek jednotlivých dárců vykupuje a buduje na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých. více …


Krkonoše jsou opět čisté

2.7.2020 | KRNAP

Krkonoše jsou turisty velmi vyhledávanou lokalitou. Negativními dopady turistické oblíbenosti je však množství odpadků, které po sobě turisté v parku zanechávají. Těch nevhodně se chovajících výletníků není sice mnoho, ale při představě, jak dlouho odhozené odpadky v přírodě přežívají, je obava o krkonošskou přírodu rozhodně na místě. Každoročně se zde proto konají sběračské akce, aby následky chování neslušných turistů a návštěvníků Krkonoš napravily.  více …


Čertova zahrádka – botanická perla Krkonoš

11.6.2020 | KRNAP

Čertova zahrádka se nazývá skalnatá rokle na východním svahu Studniční hory, která představuje jednu z nejcennějších krkonošských botanických lokalit. Dolní část pak končí na dně Obřího dolu. Jedná se o jediné místo v Krkonoších, kde roste chráněný koniklec jarní a kopyšník tmavý. Dále zde roste např. lilie zlatohlávek, náprstník velkokvětý či kriticky ohrožená kapradina jinořadec kadeřavý. Letos proběhl odborný monitoring této lokality, jehož výsledky jsou více než uspokojivé.  více …


Reklama:

Důležité odkazy: