Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Královéhradecko

Bývalé hradecké sádky nahradí tůň

21.4.2021 | Královehradecký kraj

sádky

Nevyužívané rybí sádky v přírodní památce Roudnička a Datlík v Hradci Králové nahradí vodní tůň. Na odstranění několika malých betonových nádrží a jejich nahrazení přírodě blízkým prostředím, přispěje Královéhradecký kraj. více …


Biřička je opět čistá

6.10.2020 | město Hradec Králové

Biřička je rybník o rozloze 7,9 ha nacházející se na jižním okraji Hradce Králové. Jedná se o první z kaskády rybníků Biřička–Cikán–Datlík–Roudnička. Leží na toku stejnojmenného potoka, který se dříve nazýval Černý potok. Rybník je vhodný ke koupání a zejména v létě se jedná o oblíbenou rekreační lokalitu. Letos se již po patnácté sešli dobrovolníci, aby po letní sezoně areál kolem rybníka vyčistili.  více …


Brigáda v ptačí rezervaci

27.7.2020 | Český rozhlas Hradec Králové

Soukromý Ptačí park Josefovské louky vznikl v roce 2006 poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí stovek jednotlivých dárců vykupuje a buduje na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých. více …


Krkonoše jsou opět čisté

2.7.2020 | KRNAP

Krkonoše jsou turisty velmi vyhledávanou lokalitou. Negativními dopady turistické oblíbenosti je však množství odpadků, které po sobě turisté v parku zanechávají. Těch nevhodně se chovajících výletníků není sice mnoho, ale při představě, jak dlouho odhozené odpadky v přírodě přežívají, je obava o krkonošskou přírodu rozhodně na místě. Každoročně se zde proto konají sběračské akce, aby následky chování neslušných turistů a návštěvníků Krkonoš napravily.  více …


Záchrana obojživelníků v Krkonoších

5.5.2020 | KRNAP

Lom Strážné je přírodní památkou, nacházející se poblíž obce Strážné v Krkonoších. Předmětem ochrany lomu jsou jak geologické fenomény, tak výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. A právě živočichové zde žijící, především čolci horští a skokani hnědí, byli letos díky suchu ve vážném ohrožení. S jejich záchranou pomohli i hasiči.  více …


Naučná stezka u Janských Lázní

15.4.2020 | KRNAP

Vřetenovka krkonošská je 15 mm dlouhý plž dlouho unikající pozornosti, než byl v roce 1967 popsán jako endemický poddruh Krkonoš. Jejím prostředím jsou zdejší staré přírodě blízké listnaté či smíšené lesy v nadmořské výšce 600-800 m, kde je schovaná pod kůrou odumřelých stromů. Nejčastěji byla nalezena na Rýchorách, ale našla se i vysoko v Obřím dole. Po dešti vylézá na povrch a spásá nárosty řas či jiných organismů. Vřetenovka je zařazena v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky. Na její počest Správa Krkonošského národního parku otevřela novou naučnou stezku.  více …


Skibusy z Hradce Králové

3.2.2020 | Město Hradec Králové

I letos můžete vyrazit na lyže do Skicentra Deštné v Orlických horách pohodlně přímou linkou z Hradce Králové. Skibus vyráží v sezóně každý víkend a navíc ve dnech: 25. - 30.12., 2. - 3.1., 31.1. a 29.2. - 8.3.2020. Pojeďte si užít zimní radovánky pohodlně a bez starostí s řízením a parkováním. Jízdné je možné platit v hotovosti nebo městskou kartou. více …


Česko – polské hřebenovky

7.1.2020 | Královehradecký kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Postupně dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovází marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky. více …


Stovky nových stromů v Hradci Králové

18.12.2019 | Město Hradec Králové

Podzimní výsadba nových stromů v Hradci Králové doplnila více jak sedmi stovkami nových stromů jarní výsadbu, kdy se vysadilo 97 nových stromů. Město tak bude do budoucích let zelenější a zdravější.  více …


Pomozte zvěři v Krkonoších

29.11.2019 | KRNAP

Správa Krkonošského národního parku se obrátila na veřejnost s prosbou, aby pomohla divoce žijícím zvířatům v národním parku. Chystáte-li se na návštěvu Krkonoš, spojte úžasný výlet s přinesením dárku pro zvířata. V žádném případě nekrmte zvěř sami! více …


Reklama:

Důležité odkazy: