Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Biodynamická farma Zdoňov

28.1.2022 | Biofarma Zdoňov

Biodynamické zemědělství je ekologický a nejšetrnější přístup k přírodě. Používáme jen vlastní organická hnojiva, ke skotu se chováme eticky a s láskou a udržujeme biodiverzitu krajiny. Dle návodu Rudolfa Steinera připravujeme vlastní biodynamické preparáty, které zlepšují úrodnost půdy, udržují ji dlouhodobě v plnou energie a zvyšují odolnost plodin proti škůdcům. Preparáty a agrotechnické práce se snažíme co nejvíce sladit s měsíčními a kosmickými procesy. 


Na farmě Zdoňov jsme začali hospodařit v roce 2004. Z počátku jsme se zabývali konvenčním chovem mléčného skotu převážně holštýnského plemene. Vzhledem ke zdejším klimatickým podmínkám jsme se postupem času rozhodli pro změnu chovu na krávy bez tržní produkce mléka. Zvolili jsme si klidné plemeno Masný simentál. V roce 2009 byla farma zařazena do ekologického systému hospodaření a od roku 2018 hospodaříme dle pravidel biodynamického zemědělství.

Náš chov tvoří aktuální více než 600 kusů skotu, z něhož je přibližně 240 matek a 6 plemenných býků původem z Německa. Kromě chovu skotu, obhospodařujeme 947 ha zemědělské půdy, z níž je 256 ha orné půdy a zbytek je tvořen loukami a pastvinami.

Vše co děláme, děláme s láskou k naší Zemi a všem bytostem, které na ní žijí. Proto jsme přešli na biodynamické zemědělství, naše kravičky se po většinu roku volně pasou a páří na loukách, které nejsou hnojeny. Obnovujeme meze na které jsme vysázeli již přes 4 000 stromů a keřů a snažíme se o zádrž vody v krajině a ve spolupráci s českými druidy obnovujeme enegetické linie přírody. I my sami se snažíme o osvětu díky našemu projektu Otevřená farma.

Na naší farmě pořádáme agrovíkendy, brigádnické týdny a exkurze pro školky, na kterých se zájemci seznámí s biodynamickým zemědělstvím a energiemi Země a celkově naším přístupem. V našich prostorách se pořádají kurzy jógy, meditace a další akce podporující duchovní růst účastníků.

V krajině, ve které hospodaříme, naleznete díla známého slovinského umělce a geomanta Marka Pogačnika. Kameny obsahují tzv. kosmogramy, pomocí kterých předáváme informace přírodě.

Redakčně upraveno

Zdroj: Biofarma Zdoňov

Zdroj foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Důležité odkazy: