Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Trutnov zahájil výsadbu stromů

18.11.2020 | TrutnovTrutnov

Město Trutnov ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy začalo s obnovou stromořadí ve volné přírodě. Výrazně tím přispívá ke znovuoživení zanikajících mezí a zmírnění dopadu klimatických změn. 

 

 

 


Město Trutnov se ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy snaží aktivně pomáhat přírodě a krajině. Letos tak již podruhé proběhlo s pomocí dobrovolníků sázení stromů a keřů. Zatím se zaměřili na městskou část Bojiště. „Dokončili jsme obnovu jedné do letoška téměř zaniklé meze, jejíž první část jsme zasadili už na jaře. Dále jsme doplnili alej podél strouhy, která má bránit stečení vody z polí do zástavby,“ vysvětluje Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova.

Celkem bylo minulý pátek vysázeno 15 lip, 2 duby, 2 jeřáby a více než 100 keřů, které poskytnou potravu ptákům a úkryt zvěři. Zároveň zvýší schopnost krajiny zachytávat a zadržovat vodu a přispějí ke snížení eroze. „Toto je drobný příklad chytrého řešení hned několika problémů najednou, i tak může obec přispět ke zmírnění dopadů změny klimatu. Těším se, až budeme moci přidat i sociální rozměr – setkání aktivních lidí, kteří chtějí udělat něco pro svou obec a své okolí,“ říká Tomáš Eichler a dodává, že „původně byla celá akce plánována pro širokou veřejnost, ale s ohledem na aktuální omezení pohybu a shromažďování musela proběhnout ve velmi omezené formě. Věřím, že příště tomu bude už jinak.“

Spolupráce s nadací Sázíme stromy je plánována i na příští rok, nejbližší akce by se měla uskutečnit v březnu.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Trutnov

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Důležité odkazy: