Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Stovky nových stromů v Hradci Králové

18.12.2019 | Město Hradec Králové

Podzimní výsadba nových stromů v Hradci Králové doplnila více jak sedmi stovkami nových stromů jarní výsadbu, kdy se vysadilo 97 nových stromů. Město tak bude do budoucích let zelenější a zdravější. 


Technické služby stromy vysazovaly ve všech částech města, přičemž 65 jich je jako náhrada za dřeviny poškozené při březnové vichřici Eberhart. Dvaadvacet stromů zakořeňuje v zahradách mateřských a třináct v areálech základních škol. Sedmadvacet nových stromů, které nahrazují původní uschlé, pracovníci městské organizace vysadili v Šimkových sadech, třináct dřevin začíná jako náhrada za suché nebo pokácené předchůdce růst v Jungmannově ulici podél výpadovky na Pardubice. 

Výsadbou 18 stromů byla v listopadu dokončena náhrada za dřeviny pokácené kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu ve Vonešových sadech u staré nemocnice. Sedmnáct mladých stromů oživilo zeleň v Rybově ulici, pět stromů zpříjemní podle požadavku tamější komise místní samosprávy prostředí u dětského hřiště v Ruseku.

Podzimní výsadba neminula ani úsek Hradecké ulice u speciálních škol, kde byly v zimě pokáceny topoly se zhoršenou vitalitou a stabilitou, které navíc svými kořeny poškozovaly přilehlý chodník a cyklostezku. Objevilo se zde sedm mladých topolů, jejichž výběr technické služby konzultovaly s pracovníky odboru hlavního architekta magistrátu města. Stejně postupovaly při náhradě pokácených kulovitých javorů osmi hlohy ve stromořadí v Buzulucké ulici nebo při výsadbě deseti javorů u kostela kněze Ambrože V Lipkách. Náhradou za pokácené nemocné a dožilé stromy je rovněž výsadba dvanácti slivoní ve Svinarské, jedenácti javorů v Malšovické a deseti topolů v Pardubické ulici.

Obnova uličního stromořadí nevynechala ani Opletalovu ulici, kde břízy nahradilo šest javorů. 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Hradec Králové

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Důležité odkazy: