Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Nové Město nad Metují sází nové stromy

30.11.2020 | Nové Město nad Metují

Ani Nové Město nad Metují nezůstalo pozadu a zapojilo se do výzvy Státního fondu životního prostředí. Jeho cílem je v letošním roce rozšířit zeleň ve městech a na veřejných prostranstvích vysázet listnaté stromy.

 

 

 


Cílem výsadeb je zajištění nové generace stromů a zvýšení atraktivity dané lokality. Kromě estetické funkce ale nové stromy budou mít i funkci ekologickou, zpříjemní prostor svými mikroklimatickými vlastnostmi, poskytnou úkryt i potravu pro ptactvo, hmyz a drobné živočichy.

Pro výsadbu byly vybrány tři lokality ve městě, a to sídliště Luštinec, ul. Okružní a prostor před ZŠ Malecí. Začátkem příštího týdne bude vysazeno celkem 36 listnatých stromů a výsadbu provede odborná firma - Jakub Hrůša.

Nových stromů se tak dočká například oblast u Okružní ulice nebo základní školy Malecí.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Nové Město nad Metují

Foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Důležité odkazy: