Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Hradec Králové zajistí odvoz velkoobjemového odpadu

3.3.2019 | Hradec Králové

Hradec KrálovéMěsto Hradec Králové zajistí od poloviny března pro své občany mobilní svozy. Obyvatelé města budou mít v blízkosti svých domů k dispozici velkoobjemové kontejnery zcela zdarma. 


Obyvatelé Hradce Králové mají s nadcházejícím jarem opět možnost se bezplatně zbavit objemného a nebezpečného odpadu, aniž by ho museli sami dovézt do sběrných dvorů. A to při mobilních svozech, které potrvají od 16. března do 13. dubna. Hradecké služby přijedou s velkokapacitními vozidly na vytyčená místa pro mobilní svoz přímo k nim.

 

Co lze odevzdat?

Mobilní svozy začnou 16. března a kolony sběrných vozidel se postupně objeví na 92 stanovištích po celém městě, odkud se odpad odveze k dotřídění a ekologické likvidaci. Lidé mohou na stanoviště v určeném čase přinášet například barvy, ředidla, lepidla, žárovky, zářivky, baterie, televizory, počítače, nábytek, koberce a další odpad nepatřící do popelnic s výjimkou odpadů ze zahrad a stavebních odpadů. Zbytky stavebních materiálů a další stavební odpad je nutné vozit přímo do sběrných dvorů. Do objemného odpadu také nepatří žádný bioodpad, respektive odpad ze zeleně jako pokosená tráva, větve stromů a podobně. Pro likvidaci tohoto typu odpadu mohou občané města využít kompostárnu na letišti, která je jim k dispozici od března do prosince každý den v týdnu. V pondělí, ve středu a v pátek od půl osmé do dvanácti a poté od 12.30 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek od půl desáté do poledne a od 12.30 do 18 hodin. V sobotu bude kompostárna přístupná od osmi do 12 a od 12.30 do 18 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin.

 

Odborný personál

Odpady se předávají výhradně osobně přímo obsluze svozové techniky, v žádném případě by je lidé neměli odkládat na stanoviště před jejím příjezdem. Umístění odpadů na veřejné prostranství totiž znamená porušení obecně závazné vyhlášky města, která ukládá povinnost k zajišťování a udržování čistoty, pořádku, vzhledu ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně. Podle zákona o přestupcích lze za tento delikt na místě uložit správní pokutu do výše 10 tisíc korun, v případě vážného ohrožení zdraví a života obyvatel lze toto jednání dokonce kvalifikovat i jako trestný čin. Odložený odpad bez dohledu může být totiž nebezpečný jak pro hrající si děti a další lidi, tak i pro obsluhu sběrných vozidel, která neví, s jakým druhem odpadu manipuluje.

 

Kompletní termíny mobilních svozů 2019

→ 16. 3.

8.30–8.50 Březhrad (točna) / 8.55–9.15 Březhrad – Obvodní x Poštovní / 9.20–9.35 Březhradská (bytovky) / 9.45–10.00 Jungmannova (točna) / 10.05–10.25 Bezručova (garáže u zvoničky) / 10.30–10.50 Poděbradova (U Jelena) / 10.55–11.20 Jiráskovo nám. / 11.25–11.50 Sokolovská x Dykova / 13.10–13.30 Jungmannova (Metuje) / 13.35–13.50 Bezručova x Baarova (před školou) / 13.55–14.15 Fráni Šrámka x V Lipkách (Albert) / 14.20–14.35 Nerudova (Telecom) / 14.40–15.00 Labská I. (V Lipkách – prodejna)

 

→ 17. 3.

8.00–8.15 Svinary (U Karla) / 8.40–8.55 Svinary (prodejna) / 9.00–9.20 Svinary (K Lesu x K Borku) / 9.25–9.50 Malšova Lhota (za čekárnou MHD) / 9.55–10.25 Malšova Lhota (zbrojnice) / 10.30–10.50 Cejpova x A. Doležala (křižovatka) / 10.55–11.15 Zámostí (za školou) / 11.20–11.35 Jandova x Zákrejsova / 13.00–13.20 Na Kotli (park. u čp. 1175) / 13.25–13.45 Moravská (Morava) / 13.50–14.10 Čajkovského (park. čp. 912) / 14.15–14.35 E. Destinnové (točna) / 14.40–15.00 Na Hrázce (hospoda) / 15.05–15.30 Na Drahách (točna)

 

→ 23. 3.

8.20–8.35 Hradecká (park.) / 8.40–9.00 Příčná (prodejna) / 9.05–9.25 Na Břehách x M. Pujmanové / 9.30–9.45 Hradecká (za restaurací Na Rozcestí) / 9.50–10.05 Na Potoce x Školská (hala Třebeš) / 10.10–10.25 Štefánikova (park. u čp. 308) / 10.30 x 10.45 Štefánikova (park. Hvězda) / 10.50–11.20 Machkova x K Labi / 12.45–13.00 Sekaninova (točna) / 13.05–13.25 Sezemická x Suchého (park.) / 13.30–13.50 Roudničská x K Rybníku (střed ulice) / 13.55–14.15 Roudnička (točna) / 14.25–14.45 K Cikánu x Jedlová / 14.50–15.15 Hlavní 1191 (točna Kluky)

 

→ 24. 3.

8.00–8.20 Na Biřičce x Mužíkova / 8.25–8.55 Přemyslova x U Myslivny / 9.00–9.25 Prašingerova (za kostelem) / 9.30–9.50 Husova (hřiště) / 9.55–10.15 Husova (hvězdárna) / 10.20–10.40 Pod Zámečkem (čp. 404) / 10.45–11.20 Blodkova x Pod Strání / 13.00–13.20 Durychova (park.) / 13.25–13.45 Pod Zámečkem x Na Rozhraní / 13.50–14.00 Médium (park.) / 14.00–14.20 Benešova – Harmonie I. (park.) / 14.25–15.15 M. Horákové x Velehradská (u křížku) / 15.20–15.35 M. Horákové (točna) / 15.40–15.50 Brožíkova (Albert – parkoviště) / 15.55–16.05 Rybova 1900

 

→ 6. 4.

8.15–8.35 Sl. Předměstí – Bří Štefanů (Stoletá) / 8.40–9.00 Sl. Předměstí – tř. SNP (nádraží) / 9.05–9.35 Sl. Předměstí – Gagarinova 608 (Severka) / 9.40–10.00 Sl. Předměstí – Jižní x Slezská (park.) / 10.05–10.25 Orlická kotlina – Ladova (prodejna) / 10.35–11.00 Věkoše – K Zastávce (Slavie) / 11.05–11.40 Věkoše – Na Zahrádkách (park.) / 13.00–13.20 Slatina – Obecní 93 (transformátor) / 13.25–13.45 Slatina – U Jednoty (bývalá prodejna) / 13.50–14.10 Piletice – Piletická (točna) / 14.20–14.40 Rusek – Černilovská (zbrojnice) / 14.45–15.05 Pouchov – Velká x Piletická / 15.10–15.30 Pouchov – Velká x Za Kostelem

 

→ 7. 4.

8.30–8.45 Plačice – Vlčkovická 223 / 8.50–9.10 Kukleny – Denisovo nám. / 9.15–9.30 Kukleny – Pražská (RWE) / 9.35–9.55 Kukleny – nám. E. F. Buriana / 10.00–10.20 Sv. Dvory – Drtinova x Zahrádkářská / 11.45–12.05 Sv. Dvory – Dvorská x Pálenecká / 12.10–12.30 Sv. Dvory – Dvorská x Cihlářská / 12.40–13.00 Sv. Dvory – Chaloupky – střed obce / 13.05–13.40 Sv. Dvory – Kozlovka (točna)

 

→ 13. 4.

8.30–8.50 Plácelova x Hradební (Divadlo Drak) / 8.55–9.10 Velké nám. (mariánský sloup) / 9.15–9.30 Tylovo nábř. (nám. Svobody) / 9.35–9.55 Masarykovo nám. / 10.00–10.15 Škroupova x Průmyslová / 10.20–10.35 U Koruny 73 (parkoviště) / 10.40–10.55 Hořická (Triker) / 12.30–12.45 Vančurovo nám. (Ospap) / 12.50–13.10 Jateční plácek (křiž. Kydlinovská) / 13.15–13.25 Plácky Kydlinovská x M. Malého / 13.30–13.50 Plácky – Kydlinovská (U Valtrů) / 14.00–14.20 Plotiště – P. Jilemnického (U Doležalů) / 14.25–14.45 Plotiště – P. Jilemnického x Říčařova (točna) / 14.50–15.15 Plotiště – Bezejmenná (ZŠ).

 

Redakčně upraveno.

Zdroj a foto: město Hradec Králové

Více informací najdete v rubrikách: OdpadyReklama

Reklama:

Důležité odkazy: