Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Kotlíkové dotace: Kraj podpoří všechny úspěšné žadatele

28.2.2018 | Královéhradecký kraj

Kotlíkové dotaceRada Královéhradeckého kraje rozhodla o navýšení prostředků na kotlíkové dotace, aby mohlo být podpořeno všech 941 žadatelů, kteří splnili podmínky výzvy. Celková alokace tak bude 101,5 milionu korun. S příjemci dotace budou v nejbližší době uzavřeny smlouvy.


Příjem žádostí v zatím poslední výzvě ke kotlíkovým dotacím spustil Královéhradecký kraj 30. 10. 2017 a pořadník žadatelů se naplnil za pouhých 21 vteřin. Samotnou žádost bylo možné podat až do 10. 11., do kdy se na krajském úřadu sešlo celkem 989 žádostí o dotaci. Pouze 48 z nich nesplnilo podmínky dotačního programu. Nejčastěji se jednalo o nedoložení některé z povinných příloh, nebo žadatel nebyl vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje vytápění.

Uchazeči o dotaci, kteří všechny předepsané náležitosti splnili, žádali celkem o 101 224 689,45 Kč.

„Původně bylo v programu alokováno rovných sto milionů korun. S ohledem na skutečnost, že pro Královéhradecký kraj je v Operačním programu Životní prostředí aktuálně k dispozici téměř 200 milionů korun, rozhodli jsme se alokaci navýšit tak, aby na dotaci dosáhli všichni úspěšní žadatelé,“ vysvětlil radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Zásobník projektů se proto tentokrát nezřizoval. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je nyní 127 500 Kč, její konkrétní výše se řídí podle zvoleného způsobu vytápění. Lidé mohli zažádat o podporu na pořízení tepelného čerpadla, plynového kotle, kotle na biomasu nebo kombinovaného automatického kotle na uhlí a biomasu. Naopak již není možné podpořit instalaci kotle, který je výhradě na uhlí, nebo kombinovaného kotle s ručním přikládáním. Ani tentokrát nehrozily při sběru žádostí fronty, protože o dotace se žádalo elektronicky.

zdroj: www.kr-kralovehradecky.czReklama

Reklama:

Důležité odkazy: