Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Návrat vody do krajiny v Orlickém Záhoří

23.5.2019 | Lesy ČR

Koryto podhorského potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří vlévá do Divoké Orlice, změnilo svou podobu. Z uměle regulovaného toku se opět stal horský potok. V minulosti byl uměle narovnán, čímž došlo k odvodnění okolní krajiny. Nyní se změnil v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Voda tak zůstává v krajině


Koryto potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice, obnovily za bezmála 4,9 milionů korun Lesy České republiky. Nové jsou i tůně, skluzy a rybí úkryty, také broukoviště a ještěrkoviště. Jedná se o jeden ze vzorových projektů programu VRACÍME VODU LESU, který podnik zahájil letos v dubnu.

V 80. letech 20. století tok tehdejší vodohospodáři regulovali a napřímili. Tím se okolní plochy odvodnily. Nyní byl kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem změněni v balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Stavělo se na 2,21 hektarech, tok měří 1236 metrů. Vytvořeno bylo také 64 migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, 30 rybích úkrytů a sedm bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organizmy migrovat nebo se rozmnožovat. Tím byly podpořeny mokřadní biotopy. Pro další chráněné živočišné a rostlinné druhy vybudovali vodohospodáři nedaleko toku ještěrkoviště a broukoviště a vysadili v okolí stromy a keře.

Na stavbu podnik čerpal dotaci 4,7 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, zbytek dofinancovaly Lesy ČR. Vyplatila se i dobrá spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Správou CHKO Orlické hory.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Lesy ČR

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Důležité odkazy: