Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Bývalé hradecké sádky nahradí tůň

21.4.2021 | Královehradecký kraj

sádky

Nevyužívané rybí sádky v přírodní památce Roudnička a Datlík v Hradci Králové nahradí vodní tůň. Na odstranění několika malých betonových nádrží a jejich nahrazení přírodě blízkým prostředím, přispěje Královéhradecký kraj.


Vznikne hodnotný biotop pro obojživelníky, který zvýší biodiverzitu přírodní památky. Očekává se, že tuto lokalitu velmi rychle osídlí zejména skokan skřehotavý, skokan zelený a čolek obecný. Tůň jim svými parametry poskytne vhodné prostředí k životu i rozmnožování.

 

Nová tůň bude mít proměnlivou hloubku do 1,4 metru a bude umožňovat plynulý přechod z vodního do suchozemského prostředí bez umělého navyšování okolního terénu.

 

Vodní plocha s osluněnou hladinou by měla přilákat také vážky a skýtat lepší podmínky i pro vodní vegetaci – například ohroženou tajničku rýžovitou. Efekt revitalizace bude dlouhodobý s jednoznačným přínosem pro přírodní památku ležící na území města Hradce Králové.

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj a foto: Královehradecký kraj

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Důležité odkazy: