Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Brigáda v ptačí rezervaci

27.7.2020 | Český rozhlas Hradec Králové

Soukromý Ptačí park Josefovské louky vznikl v roce 2006 poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí stovek jednotlivých dárců vykupuje a buduje na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.


V červenci tohoto roku sem na deset dnů přijeli dobrovolníci z celé republiky. Ochránci přírody přijeli pomáhat s údržbou travin a opravou ohrad pro divoké koně. Nejdůležitější náplní letošního tábora byla práce, ve volném čase se pak věnovali pozorováním a ochranou obojživelníků a ptáků. 

Redakčně upraveno

Zdroj: Český rozhlas Hradec Králové

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama:

Důležité odkazy: