Královéhradecké
Zelenenoviny.cz

Královéhradecký kraj nabízí kotlíkové dotace

27.8.2018 | Královéhradecký kraj

Kotlíková dotaceV rámci výzvy Královéhradeckého kraje v tzv. „kotlíkové dotaci“, mohou všichni obyvatelé z tohoto kraje žádat o dotaci na nový kotel. Příjem žádostí o finanční prostředky na výměnu neekologických kotlů bude zahájen dne 19. 9. 2018 v 10:00 hodin na dotačním portále DOTIS. 


Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravil další výzvu tzv. „kotlíkové dotace“, jež si klade za cíl snížit emise z lokálního vytápění domácností. Předmětem podpory je výměna zdrojů tepla - kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo. V případě pořízení kombinovaného automatického kotle (uhlí + biomasa) je výše  dotace 75 %, nejvýše však 75.000 Kč ze skutečně vynaložených výdajů na výměnu zdroje vytápění. V případě plynového kondenzačního kotle je výše dotace 75 %, nejvýše však 95.000 Kč. V případě kotle spalujícího pouze biomasu s ručním přikládáním je výše dotace 80 %, nejvýše však 100.000 Kč. Tepelné čerpadlo nebo automatický kotel spalující pouze biomasu až 80 %, nejvýše však 120.000 Kč, ze skutečně vynaložených výdajů na výměnu zdroje vytápění. Podpora bude navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována ve správním území obce, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území z hlediska ochrany ovzduší.

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz v odkazu „kotlíkové dotace“. Ve vybraných městech také pořádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje informační semináře pro veřejnost. Více se dozvíte na stránkách radnice vašeho města.

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Královehradecký kraj

Foto: Pixabay.comReklama

Reklama:

Důležité odkazy: